حسین پناهی در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۴۰ هیات ورزشی در سطح شهر ارومیه فعال هستند اظهار کرد: بی‌شک ورزش در ارومیه نباید تنها به والیبال خلاصه شده و باید به تمامی رشته‌های ورزشی مانند فوتبال نیز توجه شود.