روز دانشجو بر تمام دانشجویان واساتید وجامعه دانشگاهی مبارکباد
باسلام
امروزروزيست كه با قطرات خون سه شهید از جنس آلاله هاي پاك درخت دانش و اگاهي ابياري شد وهمانروزي كه مشتهاي گره خورده با منطق وشعور ازجنس دانشجو و دانشگاهي قامت استكبار را مچاله و بغضهاي مانده در گلو برأي نخستين بار فرياد ضد استكبار را سرداد روزي كه قلم باجوهرخون نوشت مرگ بر استكبار ومرگ بر امريكا وگلوله مسلسل ها وفرياد دژخيمان ديگر نتوانست صداي استكبار ستيزي ملت ايران را که از جنس فرهيخته و دانشگاهي بود را خفه كند و نداي شكست جام استكبار از فضاي علم و ادب و دانش سر به اسمان كشيدو جهانگيرشد تا امروز نسل فرداي مردان ديروز اسوده تَر از استقلال ازادي وتماميت ارضی شان سخن گفته واما استكبار هميشه تماميت خواه بداند جنسي كه ديروز قطرات خون خودرا بپاي درخت علم و اگاهي ريخته امروز نه تنها خود درختي توانمند است بلكه ثمراتي مليوني از جنس همان اگاهي و دانائي با روحيه اي استكبار ستيز تر و بصير و ولائي ببار نشانده كه با اشاره اي از پير دانا واگاه خويش فريادي محكم وگوش كر كن وپاسخي دندان شكن به رندي مردان استكبار سر داده ورسوائي بيشترروحیه استکباری را درکل جهان به نمایش خواهد گذاشت
اري
١٦اذر روز كوفته شدن مشتهاي گره کرده انديشه هاي اگاه بر قامت رنگين نماي،ننگ نشان استكبار و روز ستيز آگاهان با ابوجهل هاي فتنه خواه زمان برتمام انديشه هاي ازاديخواه و ولايت مدار ايران اسلامي مخصوصا جامعه دانشگاهي ودانشجوئي آگاه، بصیر، وروشن گرو روشن انديش است
لذا برخود لازم میدانم چنین روز مبارکی را که الهام بخش همه ملتها و وآرمان خواهان جهانی است را به جامعه دانشگاهي اعم از اساتید ودانشجو تبریک عرض کنم
حسین پناهی عضو شورای شهر ارومیه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

امروز،  دوشنبه 12 خرداد 1399
9 شوال 1441
Monday 1 June 2020

پیوندها